FCC

DEFINITION av "Federal Communications Commission - FCC

FCC står för Federal Communications Commission.

FCC (Federal Communications Commission) en oberoende myndighet som reglerar interstate och internationell kommunikation via radio och tv och tråd och kabel och satellit. Federal Communications Commission är en agentur för USA: s regering som skapas av en kongresshandling och är oberoende av de verkställande avdelningarna.


BREAK DOWN "Federal Communications Commission - FCC"

FCC: s åtgärder ses noggrant av aktiemarknadsföljare eftersom de påverkar företagen längs många olika affärsområden. FCC allokerar mobil och trådlös åtkomst, reglerar fusioner och förvärv av mediekoncerner, skyddar immateriella rättigheter och reglerar innehållsstandard och distribution för alla medieföretag som är verksamma i USA.


Holland Shielding Systems BV och FCC

År 1979 infördes lagliga gränser för elektromagnetiska utsläpp från all digital utrustning av FCC i USA som svar på det ökade antalet digitala system som störde kabel- och radiokommunikation. Testmetoder och gränser baserades på CISPR-publikationer, även om liknande gränser redan vidtagits i delar av Europa. Sedan dess har Holland Shielding Systems BV börjat producera avskärmningsmaterial för att få utrustning inom de angivna utsläppskraven och behålla dem inom kraven.

I mitten av 1980-talet antog EU-länderna ett antal direktiv om "nya tillvägagångssätt" i syfte att standardisera tekniska krav på produkter så att de inte blir ett handelshinder inom EG. En av dessa var EMC-direktivet ( 89/336 / EG) och det gäller all utrustning som släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Omfattningen omfattar alla apparater "som kan orsaka elektromagnetisk störning eller vars prestanda kan påverkas av sådan störning".

Det var första gången det fanns ett rättsligt krav på immunitet samt utsläpp på apparater avsedda för allmänheten. Och även om det kan finnas ytterligare kostnader för vissa produkter för att ge dem en känd nivå av immunitet, ökar deras upplevda kvalitet eftersom de kan samexistera med apparater i den moderna aktiva EM-miljön och med färre problem.

Många länder har nu samma krav på produkter att de uppfyller vissa krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

FCC-logotypen
FCC-logotypen
FCC-byggnaden
FCC-byggnaden
Det finns ett rättsligt krav på immunitet samt utsläpp på apparater avsedda för allmänheten
Det finns ett rättsligt krav på immunitet samt utsläpp på apparater avsedda för allmänheten
Förklaring av Federal Communications Commission Förklaring av Federal Communications Commission Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.9/5 based on 8 customer reviews
In stock 999
Product description:

För att få en offert för Inom 24 timmar fyll i formuläret nedan.

Part Number
* Obs! De röda blocken krävs

1500

Clip-on PCB skärmsystem