EMC-direktivet för enheter

Direktiv 2004/108 / EG begränsar elektromagnetiska utsläpp av utrustning och fasta installationer för att förhindra störningar från annan utrustning eller fasta installationer eller att det kan påverkas av störningar.

Det här gäller elektriska apparater och armaturer som innehåller elektriska (på) IC-komponenter. Tillverkaren eller importören måste genomföra ett internrevisionsförfarande för att bedöma huruvida utrustningen uppfyller de väsentliga kraven i det nuvarande direktivet.

Nuvarande och framtida direktiv

Direktiv 2004/108 / EG

Det nuvarande EMC-direktivet

Direktiv 2014/30 / EU

Den 19 april 2016 upphävs det nuvarande EMC-direktivet och ersätts av direktiv 2014/30 / EU

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4/5 based on 11 customer reviews
In stock 999
Product description:

Mätningar på plats

Skärmade rack

1500

Clip-on PCB skärmsystem