CE-märkning

Vad är CE-märkning?

CE innebär ett uttalande från tillverkaren som anger att produkten uppfyller de grundläggande kriterierna i Europeiska unionen - till exempel EMC-direktivet - med avseende på säkerhet, miljö och användarens hälsa. Detta uttalande är synligt representerat på produkten med CE-symbolen.

Beroende på riskerna måste tillverkarens uttalande för vissa produktgrupper bekräftas genom provning av en oberoende tredje part, ett så kallat anmält organ. Om det överensstämmer med alla tillämpliga kriterier som anges i den europeiska standarden för den relevanta produkten, finns det ett lagligt "antagande om överensstämmelse med kravet från direktivet." Ett test som utförs av en oberoende tredje part på grundval av gällande europeiska standarder bekräftar detta antagande om överensstämmelse. Utöver det kan det också vara obligatoriskt att följa flera direktiv och därmed olika europeiska standarder - till exempel en kombination av EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet.

CE
CE-märkning

CE-märkning

  • CE-märkningen för överensstämmelse ska bestå av initialerna "CE" i exakt proportion.
  • Om CE-märkningen minskas eller förstoras måste proportionerna respekteras.
  • Om apparat omfattas av andra direktiv som omfattar andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning för överensstämmelse ska den senare ange att apparaterna antas uppfylla dessa andra direktiv.
  • Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren emellertid under en övergångsperiod att välja vilka arrangemang som ska tillämpas ska CE-märkningen endast ange överensstämmelse med de direktiv som tillämpas av tillverkaren. I detta fall måste uppgifter om de tillämpade direktiven anges i de handlingar, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och åtföljande apparater.
  • De olika komponenterna i CE-märkningen måste ha väsentligen samma vertikala dimension, som inte får vara mindre än 5 mm.

CE EMI / RFI-test - Hollandskyddssystem - EMI / RFI-avskärmning CE EMI / RFI-test - Hollandskyddssystem - EMI / RFI-avskärmning Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.1/5 based on 10 customer reviews
In stock 999
Product description: CE-märkning, denna certifiering, avskärmning EG EG: s regler, EG-förordning EG check, EMI / EG, EMI regler, regler Skärm, skärmad, CE-certifiering

Mätningar på plats

Skärmade rack

1500

Clip-on PCB skärmsystem