CE-märkning

Vad är CE-märkning?

CE innebär ett uttalande från tillverkaren som anger att produkten uppfyller de grundläggande kriterierna i Europeiska unionen - till exempel EMC-direktivet - med avseende på säkerhet, miljö och användarens hälsa. Detta uttalande är synligt representerat på produkten med CE-symbolen.

Beroende på riskerna måste tillverkarens uttalande för vissa produktgrupper bekräftas genom provning av en oberoende tredje part, ett så kallat anmält organ. Om det överensstämmer med alla tillämpliga kriterier som anges i den europeiska standarden för den relevanta produkten, finns det ett lagligt "antagande om överensstämmelse med kravet från direktivet." Ett test som utförs av en oberoende tredje part på grundval av gällande europeiska standarder bekräftar detta antagande om överensstämmelse. Utöver det kan det också vara obligatoriskt att följa flera direktiv och därmed olika europeiska standarder - till exempel en kombination av EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet.

CE
CE-märkning

CE-märkning

  • CE-märkningen för överensstämmelse ska bestå av initialerna "CE" i exakt proportion.
  • Om CE-märkningen minskas eller förstoras måste proportionerna respekteras.
  • Om apparat omfattas av andra direktiv som omfattar andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning för överensstämmelse ska den senare ange att apparaterna antas uppfylla dessa andra direktiv.
  • Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren emellertid under en övergångsperiod att välja vilka arrangemang som ska tillämpas ska CE-märkningen endast ange överensstämmelse med de direktiv som tillämpas av tillverkaren. I detta fall måste uppgifter om de tillämpade direktiven anges i de handlingar, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och åtföljande apparater.
  • De olika komponenterna i CE-märkningen måste ha väsentligen samma vertikala dimension, som inte får vara mindre än 5 mm.

CE EMI / RFI-test - Hollandskyddssystem - EMI / RFI-avskärmning Holland Shielding Systems BV CE EMI / RFI-test - Hollandskyddssystem - EMI / RFI-avskärmning Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.7/5 based on 5 customer reviews
In stock
48.00 48.00 48.00 EUR
48.00 48.00 48.00 Retail EA EUR
1 CE EMI / RFI-test - Hollandskyddssystem - EMI / RFI-avskärmning Holland Shielding Systems BV
Product description: CE-märkning, denna certifiering, avskärmning EG EG: s regler, EG-förordning EG check, EMI / EG, EMI regler, regler Skärm, skärmad, CE-certifiering

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radio frequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: 0031782049000

Fax: 0031782049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews

Skulle du vilja...