Kapslingar

Skärmade höljen kan produceras i praktiskt taget vilken form och storlek som helst. De ordentliga bostäderna är mycket beroende av ansökan. Till exempel gör vi avskärmade höljen av tunnfilmer som kan placeras i ett resistent hölje som en elektromagnetisk skärmning. Men vi producerar också kompletta, tunga skärmade kapslingar för militära applikationer som EMP-kapslingar.

Det finns dock många standardstorlekar tillgängliga i många fall produceras enligt kundens ritning.