Skärmade rack

Skärmade ställen kan tillverkas i vilken storlek som helst, från små skärmade ställen till fordon eller flygplan upp till fullskärmshållare, till exempel för serverrum.

Skärmade rack kan tillverkas i ett antal skärmnivåer från 80 dB dämpning upp till 140 dB EMP-bevis militära betygs rack.