Beläggningar, lim, termiska och smörjmedel

Många EMI-problem kan lösas med exempelvis en beläggning eller lim för applicering av ett litet dun ledande skikt. Detta gäller endast fall där endast en liten minskning är nödvändig.

Många av dessa produkter är också lämpliga för ATEX- och ESD-applikationer.

Ledande beläggning

För EMI / RFI-skärmning av plasthus och plastkomponenter

Ledande lim

Elektriskt ledande lim / Elektriskt ledande lim för EMI / RFI-skärmning och ESD-applikationer

Termiskt gränssnitt material

Termiskt smörjmedel och termiska dynor är termiskt ledande lim, vilket vanligen används som gränssnitt mellan värmekällor och värmekällor (t.ex. högkvalitativa halvledaranordningar). Fettet och dynorna ger en mekanisk styrka till bindningen mellan kylflänsen och värmekällan, men viktigare är att det eliminerar luft (som är en värmeisolator) från gränssnittsområdet.